Bortsett fra kjøpsprisen på enhver type eiendom, må vi ta med i betraktningen det faktum at et kjøp vil resultere i en rekke kostnader, som vi må betale ved flere anledninger. Det vil også være flere andre kostnader som selger må betale, men det kan avtales at kjøper også vil betale disse i kraft av en avtale partene i mellom. I grove trekk kan vi dele kostnadene ved kjøpet i to grupper, kjøpskostnader og pantelånskostnader (når lån er aktuelt).
fuente: COAPI Madrid