ANSETTELSESVURDERING
STRATEGISK PLANLEGGING AV FORHOLD RUNDT ANSETTELSER: SYSTEMER FOR TILPASNING
ANSETTELSESKONTRAKT: OVERORDNET STILLING
LØNNSAVTALER. AKSJEOPSJONER
KOLLEKTIVE AVTALER: FORHANDLINGER MED FAGFORENINGER
MIDLERTIDIG ANSATTE AV UTENLANDSKE STATSBORGERE
PROFESJONELLE IDRETTSMENN OG KVINNER
OMSTRUKTURERING AV BEDRIFTER : MASSEOPPSIGELSER, FØRTIDSPENSJONERING
ARBEIDSKONTROLLER
TVISTEMÅL

For å kunne garantere det beste resultatet av hver juridisk sak vi jobber med, vilområdet for arbeidsrett hos ANDERSON ABOGADOS ha et tett samarbeide med følgende av våre andre juridiske områder:

  • Område for privatrett
    • Avdeling for sivil- og handelsrett
    • Avdeling for eiendom og entrepriser
    • Avdeling for strafferett
  • Området for skattelov

Direktør
Avdeling for arbeidsforhold og sosial sikkerhet