Fra det aktuelle område for skatt- og avgiftsrett, tilbyr ANDERSON ABOGADOS personlig tilpasset planleggings- og konsultasjonstjenester på områder som gjelder skatt og avgift. Det tilbys også konsulenttjenester for kapitalstyring for både private og juridiske personer som trenger konsultasjon om juridiske, skattemessige eller finansøkonomiske saker. Uansett om de er bedrifter eller ikke, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Våre juridiske og økonomiske eksperter arbeider tett sammen for å yte den best mulige konsulenttjenesten til våre kunder. De sørger for å holde dem løpende oppdatert og overvåker at gjennomføringen av arbeidet går som forventet. Dette gjør at vi oppnår en dobbel effekt, vi følger de aktuelle lover og regler som gjelder og samtidig oppnår vi maksimal utnyttelse av resursene.

TJENESTER

De mest vanlige tjenestene som ANDERSON ABOGADOS tilbyr gjennom sitt arbeid i avdelingen for skatt- og avgiftsrett , inkluderer følgende:

 • SKATTELOVGIVNING FOR BEDRIFTER, FAMILIESELSKAPER OG FAGFOLK
  • INNTEKTSSKATT FOR BEDRIFTER
  • MERVERDIAVGIFT (MVA)
  • ATTESTERTE JURIDISKE DOKUMENTER OG DOKUMENTAVGIFT
  • SKATTEPLANLEGGING
 • SKATTELOVGIVNING FOR PRIVATPERSONER, FAMILIER OG ARVINGER
  • GAVER OG ARVEAVGIFT
 • SKATTELOVGIVNING FOR IDEELLE ORGANISASJONER
 • SKATTELOVGIVNING FOR PRIVATPERSONER
  • INNTEKTSSKATT FOR IKKE-RESIDENTE
  • PERSONLIG INNTEKTSSKATT
  • KAPITAL BESKATNING
  • SKATTEPLANLEGGING VEDR. INNTEKT OG FORMUE
 • SELSKAPSREGNSKAP OG -SKATT
 • LOV OM EIENDOMSSKATT
 • LOKAL BESKATNING
 • INTERNASJONAL SKATTELOVGIVNING OG SKATTEPLANLEGGING
 • SKATTELOVGIVNING VED TVISTER OG KOMMUNIKASJON MED SKATTEMYNDIGHETENE

ANDRE AVDELINGER

For å kunne garantere det beste resultatet av hver juridisk sak vi jobber med, vilområdet for skatt- og avgiftsrett ha et tett samarbeide med følgende av våre andre juridiske områder:

 • Område for privatrett
  • Avdeling for sivil- og handelsrett
  • Avdeling for eiendom og entrepriser
  • Avdeling for strafferett
 • Område for offentlig rett
 • Område for arbeidsforhold og sosial sikkerhet

Direktør 
Avdeling for skatt- og avgiftsrett