SERIØS BEDRIFTSFILOSOFI

Helt siden starten har firmaet opprettholdt klare arbeidsstandarder basert på tanken om verdien av personlig service . Dette har vi klart ved hjelp av intern opplæring der vi benytter oss av egne interne opplæringsprogrammer og spesielt utvalgte metoder som tilfredsstiller kravene til dagens moderne samfunn.

ANSVARLIG MEDARBEIDER

Ansvaret for håndteringen av de sakene som er betrodd oss vil til en hver tid ligge hos en bestemt medarbeider. Denne medarbeideren er ansvarlig for koordineringen av arbeidet til de fagfolkene som arbeider med de konkrete sakene. Dersom problemer eller andre omstendigheter angående en sak krever det, vil en gruppe medarbeidere koordinere håndteringen og utførelsen av rådgivningen .

REAKSJONSTID

Vi er overbevist om at rask responstid er en vesentlig faktor i forretningsmessige forhold og er en av de egenskapene som er mest verdsatt. Ved å være klar over dette behovet tar firmaets fagfolk på seg sine oppgaver med en forpliktelse om at de skal utføres med høyest mulig servicegrad. De eneste restriksjonene de har, er de som er pålagt dem for å oppnå det best mulige resultatet, sammen med respekten for den lovgivning som gjelder og de reglene for profesjonell utførelse som styrer vårt arbeid.

OPPNÅ RESULTATER

I en hver sak som blir betrodd oss, er firmaets mål å innfri kundenes forventninger. For å oppnå dette, tilbyr advokatene hos ANDERSON ABOGADOSsine tjenester, med overbevisningen om at det å oppnå sine klienters mål er den beste måten å måle sin effektivitet og vurdere sitt bidrag.

BRUK AV TEKNOLOGI

Den utvikling som har skjedd innen kontor- og kunnskapsbasert teknologi, gjør det mulig å tilby vesentlig forbedrede administrative verktøy og derigjennom komplettere det intellektuelle arbeidet våre advokater utfører. Vårt firma har investert tungt i dette, og er en foregangsbedrift på sitt område Derfor har vi tatt i bruk de mest avanserte former for teknologi og har gitt våre fagfolk tilgang til den nyeste generasjon av data- og multimediabaserte ressurser , noe som gjør dem i stand til å minske gjennomføringstiden og forsterke effektiviteten på deres virksomhet og arbeid.

LANGVARIG TILLIT

Den juridiske konsulenttjenesten vi nå tilbyr i fornyet form har blitt til for å sørge for å gi våre kunder en sikker og langvarig form av assistanse . Vår effektivitet blir bedre jo tettere vårt kundeforhold blir.

INTERNASJONALT OMFANG

Det fortrolige samarbeid som ANDERSON ABOGADOS opprettholder med andre anerkjente firmaer, gir oss en unik mulighet til også å yte rask juridisk hjelp i andre europeiske land.