Ved hele tiden å tenke på nødvendigheten av å yte våre kunder den aller beste service og den største grad av oppmerksomhet, tilbyr ANDERSON ABOGADOS assistanse på forskjellige områder av juridisk praksis . Disse områdene består igjen av forskjellige avdelinger som hver for seg har spesialisert seg på spesielle juridiske temaer.

Det at vi har tilpasset oss et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike områdene og avdelingene i vår organisasjon, er det som gjør det mulig for oss å kunne tilby våre tjenester på en enhetlig, profesjonell og effektiv måte.

Våre områder av juridisk praksis og de avdelingene disse består av, er i dag følgende:

OMRÅDE FOR PRIVATRETT

  • AVDELING FOR SIVIL- OG HANDELSRETT
  • AVDELING FOR EIENDOM OG ENTREPRISER
  • AVDELING FOR STRAFFERETT

OMRÅDE FOR OFFENTLIG RETT

OMRÅDE FOR SKATT- OG AVGIFTSRETT

OMRÅDE FOR ARBEIDSFORHOLD OG SOSIAL SIKKERHET

ANDERSON ABOGADOS har også forskjellige avdelinger som fungerer som støttefunksjoner for ledelsen. Deres hensikt er å tilpasse driften av kontoret til de behov og krav som kundene setter. Dette er av stor viktighet for driften, både internt og eksternt. Disse avdelingene er:

  • Regnskap- og finansavdeling
  • Intern revisjon og kvalitetsavdeling
  • Informasjonsavdeling
  • Avdeling for kundeservice
  • Personalavdeling (HR)
  • IT avdeling