De vanligste tjenestene som ANDERSON ABOGADOS tilbyr gjennom sitt arbeid i avdelingen for sivil- og handelsrett , inkluderer følgende saker:

 • FORRETNINGSLOV, FORRETNINGSSAKER, BESTRIDELSE AV AVTALER, ERSTATNINGSKRAV
 • LOV OM OPPHAVSRETT FOR REKLAME, INDUSTRI OG ÅNDSVERK (PATENTER, VAREMERKER), MONOPOLLOVGIVNING
 • LOV OM OFFENTLIGE ANBUD, (OFFENTLIGE ANBUD, KONKURSER, STANS I UTBETALINGER) OG OMSTRUKTURERING AV BEDRIFTER
 • FUSJONER OG OVERTAGELSER
 • GENERELT BEDRIFTSANSVAR OG ANSVAR AVLEDET AV FORSIKRINGSAVTALER (KONTRAKTSMESSIG ANSVAR, «EXTRA-CONTRACTUAL» , TRAFIKKULYKKER)
 • SIVILE OG HANDELSMESSIGE KONTRAKTER
 • «TRANSPORT LAW»
 • INSOLVENS, STORE KRAV
 • SAKER SOM INVOLVERER FAMILIE OG ARVINGER, TESTAMENTARISKE SPØRSMÅL OG ARVEFORDELING
 • FAMILIEFORHOLD
 • LOV OM BANKTJENESTER
 • FASTSETTELSE OG FULLBYRDELSE AV SØKSMÅL I SIVILE-, HANDELSMESSIGE- OG PANTEKRAV (TVISTEMÅL)
 • FORBEREDELSE TIL TVISTEMÅL
 • MEGLING OG ANDRE ALTERNATIVE METODER FOR Å LØSE UOVERENSSTEMMELSER: «ADR»
 • NASJONAL OG INTERNASJONAL VOLDGIFT
 • ANERKJENNELSE OG HÅNDHEVING AV AVGJØRELSER OG DOMMER FRA ANDRE LAND

ANDRE AVDELINGER

For å kunne garantere det beste resultatet av hver juridisk sak vi jobber med, vil avdelingen for sivil- og handelsrett hos ANDERSON ABOGADOS ha et tett samarbeide med følgende av våre andre juridiske områder:

 • Område for privatrett
  • Avdeling for eiendom og entrepriser
  • Avdeling for strafferett
 • Området for skatt- og avgiftsrett
 • Området for offentlig rett
 • Område for arbeidsforhold og sosial sikkerhet

Direktør
Avdeling for sivil- og handelsrett