STRAFFERETT OG STRAFFEFORFØLGNING, (TVISTEMÅL); OG DA SPESIELT ALLE TYPER AV SOSIALØKONOMISKE FORSEELSER.

For å kunne garantere det beste resultatet av hver juridisk sak vi jobber med, vilavdelingen for strafferett hos ANDERSON ABOGADOS ha et tett samarbeide med følgende av våre andre juridiske områder:

  • Område for privatrett
    • Avdeling for sivil- og handelsrett
    • Avdeling for eiendoms- og enterpriserett
  • Området for skatt- og avgiftsrett
  • Området for offentlig rett
  • Område for arbeidsforhold og sosial sikkerhet

Direktør
Avdeling for strafferett