Firmaet vårt ble etablert med utgangspunkt i et familieforetak, med den enkle grunnleggende filosofi; å kunne tilby den best mulige service til våre klienter.

Med denne filosofi som utgangspunkt, og med mer enn 10 års erfaring med omfattende juridisk konsultasjon i eiendoms- og turistsektoren, både for fastboende og ikke fastboende, har vi nå greid å innføre og tatt i bruk etintegrert ledelsessystem.

Ved å bruke dette systemet har vi klart å tilpasse vår arbeidsfilosofi til modernekvalitetstyringsmodeller, som allerede har blitt tatt i bruk i mange andre bransjer.

Denne type integrasjon vil føre til besparelser i form av lavere kostnader og kortere gjennomføringstider. Dette sammen med en reduksjon av unødvendig byråkrati, hindrer at man gjør samme arbeid om igjen. Dette frigjør tid for å kunne gjennomføre grundige undersøkelser som forutsetning for å gjøre et grundig arbeid med de sakene som er blitt betrodd oss.

Bakgrunnen for å innføre disse endringene var mulighetene for å få til økt samarbeid og ha en kontinuerlig opplæring av våre medarbeidere i å forstå og utøve denne kvalitetskulturen.

Ved flere anledninger har vi uttrykt vår overbevisning om at kvalitet er av uvurderlig verdi for en servicebedrift. Dette fordi den måten en spesiell tjeneste blir utført på er minst like viktig som selve tjenesten. Derfor vil et kontinuerlig arbeid med kvalitetsstyring utgjøre en vesentlig del av våre prioriterte målsetninger.

Basert på denne intensjonen, startet vi for noen måneder siden en serie prosjekter som i dag er fullført og har allerede gitt resultater. Med hjelp av et salgsstøttesystem( CRM – Customer Relationship Management), som er et fantastisk verktøy – og ved bruk av et dataregister og et beskjedsystem for våre ansatte – har det vært mulig for oss å tilby en mye bedre personlig omsorg for våre kunder og derigjennom effektivt kunne løse de problemene som eventuelt måtte ha oppstått. I vårt forhold til deg, har vi også oppnådd mye positivt ved å utgi og distribuere en Veiledning i korrekt kundebehandling blant våre ansatte. Det er her vi definerer de retningslinjene som skal følges i forbindelse med den service, personlighet og jobbstandardisering som skal utføres av våre ansatte.

På samme måte har vi også merkbart økt vår punktlighet og dyktighet i utførelsen av våre tjenester, og vi har nylig tatt et steg videre ved å etablere et omfattende program for forbedring av vår service, som vi bruker aktivt for å kunne oppnå en merkbar forbedring i graden av tilfredshet hos våre kunder.

Ved å være bevisst på at hele selskapet er inne i en prosess med endringer og utvikling, har vi forsikret oss, ved starten av dette programmet, at de aktivitetene vi har igangsatt utvikler seg på en slik måte at de spesielle tiltakene som er tatt i bruk vil lede til permanent forbedring og at endringene vil bli akseptert og etterlevd internt og kunne gjøre oss i stand til å tilby dere, våre kunder, en service som vi hele tiden vil prøve å forbedre.

Med alt dette som utgangspunkt, har vi som et minimum bestemt at vi skal klare å innføre og vedlikeholde hovedprinsippene i ledelsesprogrammet Total Quality Management (TQM)som innebærer;

TOTAL QUALITY ER EN BEDRIFTSLEDELSESMODELL BASERT PÅ EFFEKTIV BRUK AV RESSURSER OG ENKELTMENNESKERS DYKTIGHET FOR Å MØTE BEHOVENE OG FORVENTNINGENE TIL SINE KUNDER.

Dette er, uten tvil, den aller viktigste enkeltsak for oss.

Pablo Abad Anderson
Administrerende direktør 
ADVOKAT