Vår organisasjon er klart orientert mot vekst og utvidelse. Både i form av å opprette våre egne regionale kontor i forskjellige geografiske områder, og i stadig større grad isøke etter nye samarbeidsformer og forbindelser med andre juridiske firmaer.

Med samme hensikt og med utgangspunkt i dagens firmastruktur, og basert på de utallige sakene som allerede er blitt betrodd til våre fagfolk, samt den tilegnelse av ekspertise og kunnskap som dette innebærer, er det planlagt å utvide virksomheten i nær fremtid, inn i KUNNSKAPS- OG ARBEIDSBASERTE OMRÅDER . Dette omfatter opprettelse av avdelinger spesielt rettet mot konsulenttjenester innen områder som blant annet omfatter datasikkerhet, energi og telekommunikasjonslovgivning, samt lovgivning innen sjøfart og luftfart.