Det første vi må tenke på når vi skal se oss om etter en bolig, er å bestemme oss for hva den ønskede boligen skal ha av egenskaper og i hvilken tilstand den skal være. Disse kriteriene kan grovt sett deles i to, noe som på ingen måte legger noen begrensninger på søket, men som enten kan gjøre søket mer omfattende eller mer begrenset. Disse kriteriene er:

1. Typiske kjennetegn på boligen: Om den skal være ny eller brukt, offentlig eller privat eid, størrelse (m 2 ), antall soverom og bad, planløsning, dens lokalisering, med eller uten heis, garasje, hage, sentralvarme, offentlig kommunikasjon, atkomstmuligheter, avstand fra sentrum, offentlige tjenester i nærheten, etc.

2. Spesielle forhold: Her må man vurdere i hvilken prisklasse man hadde tenkt seg, hvor stor månedlig inntekt man har disponibel og hvor sikker er denne, muligheter for finansiering, bevegelsesfrihet, avstand fra arbeid, personlig og familiære behov, etc.

En av de viktigste avgjørelsene som må tas, er hvilken type bolig vi ønsker å skaffe oss. Det vil kunne avgjøre viktige forhold slik som hvordan vi ønsker bo, betalingsform, mulig hjelp fra det offentlige, restriksjoner koblet til salget eller prisen vi kan få når vi selger, etc. Kort fortalt, så er det to hovedtyper av boliger vi kan velge mellom:

A) Offentlig bolig: Disse er bygd i henhold til såkalte boligplaner, som er lovbestemte retningslinjer vedtatt av offentlige instanser. Disse planene beskriver boligens egenskaper, hvem som kan få tilgang til dem, den finansielle støtte som du vil kunne få, etc. På grunn av disse bestemmelsene, er det restriksjoner koblet til kjøpspris. Denne er angitt i boligplanen som en bestemt pris pr. m 2 . Denne type boliger betegnes enten som «O.P.H.» («officially protected housing») eller som «P.R.H.» («price rated housing») . Begge disse boligtypene kan inngå i en offentlig utbyggingsplan, når det er staten, regionen eller kommunen som bygger boligene for en spesiell del av befolkningen, eller som en del av en privat utbygningsplan når en privat entreprenør utfører byggingen med støtte fra en offentlig instans.

B) Privat eller uregulert bolig: Dette gjelder boliger som ikke er klassifisert som offentlige boliger fordi disse utbyggingene ikke er gjenstand for noen offentlig garanti eller reguleringsplan. Det er ingen begrensning på disse med hensyn på pris, eller hvem som kan eie dem, eller i forhold til frihet til å selge dem eller leie dem ut. På den annen side mottar de heller ingen form for støtte fra offentlige instanser. For denne type boliger kan vi fremheve følgende:

B.1) Ny bolig: Om denne er ferdigstilt eller kun eksisterer på planleggingsstadiet, og da gjennom et boligbyggelag eller et sameie.

B.2) Brukt bolig

Etter å ha tatt en avgjørelse basert på det som er beskrevet ovenfor, og fremfor alt, de personlige faktorene som hver enkelt boligsøker ønsker å ha med, har vi nå definert den type bolig vi ønsker å finne. Dette betyr at vi nå vil ha de nødvendige kravene for vårt søk og, på bakgrunn av dette, kan vi starte arbeidet med å finne den rette boligen.

fuente: COAPI Madrid