Nå som vi vet HVA vi skal søke etter, må vi finnet ut HVOR vi skal søke. Det finnes her flere muligheter, avhengig av type by eller område man har valgt å slå seg ned i. De er primært i dette området vi nå skal søke. Akkurat som for tilfellet ved å finne type bolig kan vi dele prosessen med å søke inn i to kategorier, som begge har sine fordeler og ulemper:

A) Vi gjennomfører søket selv uten bruk av ekstern assistanse. Dette gjør vi ved å sjekke boligannonser i aviser og spesielle boligmagasiner, oppslagstavler med informasjon om bolig til salgs, reise rundt i de aktuelle områdene, be om råd fra familie, venner og bekjente, etc.

B) Vi overlater søket til en eiendomsmegler eller kontakte vedkommende direkte for å se om han har noe i sin portefølje av boliger til salgs, som samsvarer med det vi søker etter.

Hvis vi bestemmer oss for å utføre søket selv, må vi være klar over at vi må regne med å sette av en god del tid til dette. Dette kan innebære blant annet å foreta en mengde telefonsamtaler og besøk for å gjøre avtale med eierne, sette opp møteplaner, søke etter informasjon om eiendommen for å forsikre seg om det juridiske, det skattemessige og status i eiendomsregisteret, etc. I tillegg må vi utarbeide dokumentasjon og skaffe finansiering hvis nødvendig. En fordel med å gjøre alt selv, er imidlertid at vi har en større grad av kontroll over de forskjellige faser av søkeprosessen, lokaliseringen og undersøkelsene som omfatter eiendommen. Vi kan selv vektlegge de aspekter som interesserer oss mest eller som er mest viktige eller avgjørende.

Hvis vi derimot velger å overlate saken til en fagmann, kan vi legge tilside alle de ulemper og ergrelser som kan være en del av søkeprosessen. Dette fordi en fagmann lettere kan finne aktuelle alternativer, eller allerede ha den boligen vi leter etter i sin portefølje over boliger til salgs. Han samordner hele operasjonen, ordner vår tidsplan med selgerne og utfører alt administrativt arbeid. Vi bør imidlertid være varsomme i valg av fagmann og spesielt forsikre oss om, hvis han er så profesjonell som han hevder, at vi kan være sikre på det han tilbyr og de garantier vi får. De eneste fagfolkene som i dag har tillatelse til å drive med eiendomsmegling, er de som er godkjent som eiendomsmeglere. Disse er ansvarlig overfor og underordnet «a professional institute» , som man kan kontakte for å sjekke godkjennelsen til en bestemt eiendomsmegler, samtidig som man kan få garantier om at en får utført et profesjonelt godt stykke arbeid.

fuente: COAPI Madrid