Avdelingen for eiendomsrett tilbyr konsulenttjenester i alle saker som angåreiendoms- og entrepriserett, inkludert de sidene som er relatert tileiendomsutvikling, fra kjøp av tomt eller bolig til utarbeidelse av kontrakt.

Avdelingen involverer seg også direkte i saker som involverer salg av, krav på eller leie av bolig og alle typer kontrakter som garanterer for det samme.

Jobben som utføres i avdelingen, som består av eksperter som har spesialisert seg pålover som gjelder bygg og eiendom og områdeutvikling, er også orientert mot aktiviteter som involverer alle typer prosesser som angår klassifisering, planlegging, «discipline», gjennomføring og byutviklingsplaner. Dette for å gjøre det lettere å få tildelt og få gjennomført prosessen med å få nødvendige bevilgninger og tillatelser, samt forsvare rettighetene og interessene til våre klienter.

TJENESTER

De vanligste tjenestene som avdelingen for eiendomsrett tilbyr, dekker følgende saker om eiendoms- og entrepriserett:

 • Rådgivning i kontraktsspørsmål. Utarbeidelse av forslag til kontrakter spesielt brukt av selskap i denne bransjen
 • Rådgivning for investorer om overdragelse og tildeling av rettigheter, inklusive signering av kontrakter
 • Utarbeidelse av forslag til de mest vanlig brukte kontrakter i forbindelse med eiendomsrett (salg, kjøpsopsjoner, overdragelse og feste)
 • Eiendomsutvikling
 • Gjennomføring av salg
 • Byplanlegging
 • Tilhørende administrativt arbeid og utfyllende tjenester

For å kunne garantere det beste resultatet av hver juridisk sak vi jobber med, vilavdelingen for eiendoms- og entrepriserett hos ANDERSON ABOGADOS ha et tett samarbeide med følgende av våre andre juridiske områder:

 • Område for privatrett
  • Avdeling for sivil- og handelsrett
  • Avdeling for strafferett
 • Området for skatt- og avgiftsrett
 • Området for offentlig rett
 • Område for arbeidsforhold og sosial sikkerhet

Direktør
Avdeling for eiendoms- og entrepriserett